TJA kuulutas välja uute televisiooni tegevuslubade konkursi

13.01.2015

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kuulutas välja konkursi kahe vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa välja andmiseks. Nõuetekohased taotlused ja muud seadusest tulenevad dokumendid tegevusloa saamiseks tuleb esitada TJA-le hiljemalt 10.02.2015. Esitatud taotluste seast selgitatakse välja parim pakkuja, kellele antakse tegevusluba kümneks aastaks.

Kaks uut tegevusluba antakse välja esmakordselt 10 aastaks, seni on tegevuslubade kehtivusaeg olnud kuni 5 aastat. Pikem loa kehtivuse aeg annab telekanalile suurema kindluse tuleviku suhtes ja võimaluse kavandada ja arendada oma programmi ning selle lisateenuseid märksa pikemat perspektiivi silmas pidades.

Teleprogrammide mitmekesisuse eesmärgil on teleprogrammidele seatud rida kõrvaltingimusi, millistega tuleb arvestada taotluste ettevalmistamisel. Teleprogrammide sõnasaated peavad olema eesti keeles, programmi maht ööpäevas vähemalt 15 tundi, programmis peab olema kultuuri -, ühiskonnaelu -, spordi -, noorte – ja lastesaateid. Iga kuu tuleb teleprogrammis näidata vähemalt 2 tundi Eesti riigi rahalisel toel valminud või Eesti kõrgkoolide audiovisuaalvaldkonna üliõpilaste poolt õppetöö raames tehtud audiovisuaalteoseid, mis on valminud viimase 5 aasta jooksul.

Meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmine toimub TJA ja Kultuuriministeeriumi koostöös.

Lisainfo: http://tja.ee/et