Me tunneme uhkust oma spetsialistide saavutuste üle

25.03.2014

12.- 21.märtsini toimus Leviras intensiivne õppetöö.Lisaks Tehnikadivisjoni meeskonnale osalesid esindajad TV Tootmisosakonnast ja Hooldusosakonnast. Koolitajaks oli Ericsson Global Training-ust Hr. Phil Simpson. Kogu töö toimus inglise keeles.

Ericsson kirjeldab oma treeningprogrammi järgmiselt:
Ericsson Global Training has extensive experience in carrying out technology, product and systems training for customers worldwide.
Quality is assured from Ericsson Global Training as we only use Ericsson Certified Global Instructors.
These Instructors are then individually licensed to teach particular courses and systems.
Every member of our team has had significant experience in the field of digital broadcast.
Providing detailed technical training allows you to fully understand your system and ultimately exploit the full potential of your digital TV system.
 
Kursus oli algselt mõeldud 10 päevasena, kuid mis aja kokkuhoiu mõttes sai läbitud 8 päevaga.
Ericsson Linear Broadcast certification Course koosnes järgmistest moodulitest:
– Televisioonitehnoloogiate tutvustus
– Diskreetimispõhimõtted
– Sissejuhatus digitaalse ringhäälingu maailma
– Ringhäälingusüsteemid ja selle osad
– IP kasutamine ringhäälinguvõrkudes
– Lineaarsete edastuslahenduste arhitektuur
– Transportvood teenuste transpordil
 
Viimasel päeval toimus eksam, mis tagas kuuele Levira töötajale 3 aastase kehtivusega tunnistuse:
Ericsson Certified Associate – Linear Broadcast TV ehk ECA-TV
 
Me tunneme uhkust oma spetsialistide saavutuste üle ning rõõmustame ühiselt.