ITL-i juhatuse liikmeks sai Mart Einpalu

20.05.2014

Mart_1Neljapäevasel Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu üldkoosolekul otsustati nimetada ITL-i juhatuse liikmeks Levira tegevjuht Mart Einpalu. Teiste ITL-i juhatuse liikmetena jätkavad Toomas Mõttus, Tiit Paananen, Heiki Kübbar, Seth Lackman, Tiit Tammiste, Agnes Roos, Rain Laane ja presidendina Anneli Heinsoo.

ITL-i eilne üldkoosolek otsusta rahuldada juhatuse liikme Enn Saare tagasiastumispalve. Enn Saar astus liidu juhatusest tagasi seoses suure koormusega põhitöös ning muudes projektides.

Üldkoosolek valis uueks juhatuse liikmeks ühehäälselt AS Levira tegevjuhi Mart Einpalu.

Juhatuse liikmena loodab Einpalu suurendada teiste majandussektorite ja idufirmade koostööd liiduga. „Südamelähedane on ka pilvetoimkond“, märgib Einpalu. Haridusteemadel loodab Einpalu enam tähelepanu suunata õpetajatele, et Eestis oleks piisavalt IKT- s pädevaid õpetajaid igas haridusastmes. „Samuti on oluline pakkuda õpetajatele ka erialast tuge, “ kinnitab ta.

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmed ja tegevmeeskond tänavad Enn Saart senise aktiivse tegevuse eest juhatuse liikmena aastatel 2009-2014 ning  liidu presidendina 2012-2013.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ametlik lühend ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmete huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti.

Liikmeid on liidus täna 80. Põhilised tegevussuunad liidus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine.

Liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest.