Vastuvõtuseadmete sertifitseerimine

Kuna digitaalvastuvõtt on tehniliselt keerukas ja vastuvõtuseadmeid ning levitatavaid formaate on palju, töötas Eesti Vabariigi valitsuskomisjon digitaaltelevisioonile ülemineku etapis välja spetsiaalse Digilevi märgi, millega tähistatud televisiooni vastuvõtuseadmed ühilduvad Eesti üleriigiliste teleprogrammide levitamiseks kasutatava levivõrguga.

Pakume vastuvõtuseadmete (digibokside ja televiisorite) kontrolli ning testimise teenust, mille alusel võib seadmeid lõppkasutajatele müües kasutada Digilevi märki.

Märgi kasutamise eesmärk on teavitada lõppkliente, et seade on kontrollitud ning seadmega on tagatud üleriigiliste teleprogrammide vastuvõtt Eestis.

Märgi kasutamise eeldus on, et levivõrgu haldaja on tunnistanud sellega tähistatud seadme Eesti digitaaltelevisiooni võrguga ühilduvaks.

Vastuvõtjate kontroll viiakse läbi meie testlaboris. Pärast ühilduvuskontrolli edukat läbimist sõlmivad Levira ja märgi kasutusõiguse taotleja litsentsilepingu.

Nimekiri kõikidest testi läbinud seadmetest avaneb Digilevi TasutaTV kodulehel

Digilevi märgi kasutamine on loa saanud või lepingu sõlminud ettevõtetele tasuta, tasuda tuleb vaid seadmete testimise eest.

Pakume võimalust jätta testitud seade meie laborisse, et tagada seadme ühilduvus ka pärast võimalikke uuendusi ja muudatusi võrkudes.

Lisainfo saamiseks kontrolltesti tingimuste kohta ja taotluse esitamiseks palume saata e-kiri aadressil stb@levira.ee