DVB peajaama teenused

Peajaamateenused jagunevad järgmistesse gruppidesse:

  • Kontributsioonilahendused
  • Kodeerimis- ja transkodeerimislahendused
  • DVB multipleksimine ja remultipleksimine
  • Voogedastuslahendused
  • Muu telesignaalide töötlemine reaalajas

Kontributsioonilahendused
Kontributsioonilahendused on sündmuspõhise või alalise iseloomuga.

Sündmuspõhiselt võetakse vastu, dekodeeritakse ja deskrambleeritakse sündmuspaigas toodetud meediat, mis toimetatakse kohale satelliitside- või fiibervõrgulahenduste abil. Tavapäraselt kasutatakse seda sündmuse näitamiseks Leviras väljastatavate telekanalite otse-eetris või voogedastust vahendavates portaalides.
Näiteks moeetendused, kontserdid, spordisündmused jne.

Alalise iseloomuga on telekanalite katkematu vastuvõtt erinevatelt signaalitranspordiplatvormidelt, mis võimaldab nende taasedastamist kohaliku teenusepakkuja poolt (nt ZUUMtv). Katkematut vastuvõttu kasutatakse ka sisendina globaalsete telekanalite lokaliseerimisel Levira väljastuskeskuses.

Maandamaks ilmastikumõjusid ja teisi olulisi riske, on Levira välja ehitanud satelliitside varuvastuvõtuvõimekuse erinevates Eesti piirkondades.

Kodeerimis- ja transkodeerimislahendused
Kodeerimine on kompresseerimata digitaalsete video- ja helisignaalide sünkroniseeritud pakkimine formaati ja mahtu, mis on sobilik televisiooniteenust pakkuvates DVB- ja IPTV-võrkudes kasutamiseks.

Enamlevinud videokompresseerimise standardid, mida kasutame, on MPEG-2, MPEG-4 part10 ja JPEG2000. Transkodeerimisel dekodeeritakse tavaliselt esialgses formaadis digitaalsed teleprogrammid ja kodeeritakse need teise formaati ühe seadme või süsteemi piires. Kõik protsessid toimuvad reaalajas, viiteajaga mõni kaader kuni mõned sekundid.

Peale videosignaalide töötlemise transkodeerime reaalajas ka professionaalse Dolby -E heliformaadi tavakasutaja poolt kuulatavaks Dolby Digital 5.1 heliks.

DVB multipleksimine ja remultipleksimine
Multipleksimine on keerukas reaalajas toimuv tehniline protsess. Konkreetse telekanaliga seotud andmevoogude ja kirjeldava info põhjal luuakse digitaalne televisiooniteenus (DVB service). Digitaalsed televisiooniteenused omakorda liidetakse vajadusel mitmeprogrammiliseks transportvooks.

Meie poolt kasutatavad multiplekserid võimaldavad täita väga erinevaid klientide soove, mis on seotud subtiitrite, erinevate keelte, deskriptorite, dünaamilise kuvasuhte, elektroonilise saatekava ja tingimusliku juurdepääsuga.

Remultipleksimine tähendab olemasolevate digitaalsete digitaaltelevisiooniteenuste voogude sisu ümbergrupeerimist ja mõnede osiste väljafiltreerimist koos kirjeldavate bititabelite uuendamisega.

Vajadusel skrambleerime telekanaleid. Sellega võimaldatud tingimuslikku juurdepääsu tarbijatele haldavad tavaliselt meie ärikliendid.

Tagame DVB-subtiitrite korrektse ajalise lukustamise MPEG-videokomponendiga.

Voogedastuslahendused
Üha suurem osa meediast muutub järjest personaalsemaks ja inimesed vajavad avaliku interneti kaudu ligipääsu nii telekanalitele kui meediasisule üha rohkem. Selleks pakume oma klientidele tehnilist võimekust panna kokku erinevate seadmete ja keskkondade jaoks sobivad voogedastuse variandid transpordiks http-protokolli kaudu avaliku interneti vahendusel. Erinevate resolutsioonide ja kvaliteeditasemete spekter võimaldab kasutada selliseid enamlevinud formaate nagu HLS, rtmp, RTSP, MS Smooth Streaming, MPEG-dash jne. Meie klientide enamlevinud rakendusted voogedastuse formaatide kasutamisel on veebitelevisioon, mobiiltelevisioon ja OTT.

Muu telesignaalide töötlemine reaalajas

Kuna meil on olemas kogemused digitaaltelevisiooni vallas aastast 2003, siis suudame pakkuda mitmeid tehnilisi lahendusi nii transpordikihtide vahetamisel, resolutsioonide kvaliteetsel alla- ja ülesmuundamisel, ülerealaotuse muutmisel progressiivseks, värviinfo ja kodeerimisprofiilide transkodeerimisel, pildikvaliteedi parandamisel ja müra eemaldamisel, subtiitrite sissepõletamisel ja muude graafikaelementide (nt logode) lisamisel. Samuti muutub järjest aktuaalsemaks maskeeritud auditooriumituvastuse lisamine meediasignaalidesse.