Mastitööd

Teeme kõiki mastiöid mistahes tehnoloogia seadmete paigaldamisel nii meile kuuluvates kui ka teiste ettevõtete mastides.

Oleme olnud mitme üleriigilise raadio- ja televisioonivõrgu väljaehitaja ning meie mastitööde meeskonnal on mitmekülgne kogemus mastitöödel ja vastavate projektide juhtimisel.

Mastitööde alla kuulub muu hulgas mastikohtade valimine, seadmeruumide varustamine vajaliku tehnoloogilise baasiga (side- ja elektriühendus, küte, jahutus jne) ning antennide ja seadmete paigaldustööd mastides. Meil on suuri kogemusi nii keeruliste ja massiivsete tele- ja raadiosaateantennide kui ka standardsete mobiilside- ja traadita andmesideseadmete ja -antennide (nt raadiolinkide, WiFi-antennide) paigaldamisel.

Mastitöödel lähtume Skandinaavias levinud töö- ja ohutusvõtetest.

Meie eelised mastitöödel on:

  • pikaajaline (üli)kõrgtööde teostamise kogemus (meie mastid on tüüpilisest mobiilsidemastist oluliselt kõrgemad ja spetsiifilise ehitusega)
  • erinevate raadiosideantennide ja -kaablite paigaldamise kogemus
  • töökogemus erinevat tüüpi mastides (iseseisvad mastid, tõmmitsatega mastid, Tallinna Teletorn)
  • paindlikkus tööde planeerimisel ning tähtaegadest kinnipidamine
  • vastutuse võtmine paigalduse ja hoolduse eest