Kontrollmõõtmine

Teeme raadiotehnilisi mõõtmisi, mille abil on võimalik:

  • tuvastada ja lokaliseerida häireid
  • mõõta ja kaardistada kattealasid
  • kontrollida võrgu planeerimist
  • kontrollida signaaliparameetreid

Peamised mõõdetavad keskkonnad:

  • ringhäälingusaatjate väljundparameetrid
  • kaablid (nt antennifiiderid)
  • antennid (nt raadio- ja televisioonisaatjate antennid)
  • õhus levivad signaalid (vastuvõetava signaali mõõtmine)

Kasutame mõõtmisteks spetsiaalse varustusega mõõtebussi, millele on paigaldatud kogu vajalik mõõteaparatuur ja kümnemeetrine teleskooptoruga antennimast. Mõõtmisi on võimalik teha nii siseruumides (nt saatjate väljundparameetrid, fiiderid) kui ka välistingimustes (saatjate levialad, kvaliteedinäitajad jne).