Rahvusvaheline meediavõrk

Lineaarse ja mittelineaarse meediasisu toimetamiseks soovitud sihtkohtadesse on Levira rajanud just meedia transpordiks mõeldud, fiiberoptilistel ühendustel põhineva, rahvusvahelise meediavõrgu, mis on ühendatud kõigi oluliste asukohtadega Eestis, Baltikumis, Skandinaavias ja mujal Euroopas. Meediavõrk võimaldab transportida telekanaleid otse enamuse TV-teenusepakkujate võrkudesse Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.

Teenuse põhisisu on ajaliselt katkematute ehk lineaarsete telekanalite toimetamine tekkekohast nende televisiooni teenuse pakkujateni, tänu kellele on televaatajatel juurdepääs kõnealustele teleprogrammidele.

Kõige tavalisem telekanali tekkekoht on Levira telekanalite väljastuskeskus. Sihtkohad ehk teleteenuse pakkujad on erinevad kaabeltelevisiooni-, satelliittelevisiooni-, maapealsete ringhäälinguvõrkude, andmeside- ja internetiteenustega tegelevad operaatorid.

Levira annab signaalid üle vormis, mis võimaldab operaatoril signaali oma tehnilistes ahelates kõige väiksema lisapingutuse ja töötlemisega kasutada. Sõltuvalt sihtkohast ja operaatorist on selleks kompresseerimata telesignaalid (SDI; HD SDI), asünkroonse liidese (ASI) kaudu edastatav ühe või mitmeprogrammiline MPEG-transportvoog või samalaadsed transportvood IP-kihi kaudu.

Levira jälgib reaalajas vastavate seadmete abil kohale toimetatavate signaalide kvaliteeti ja seisundit ning säilitab olulisemad parameetrid hilisemaks analüüsiks. Kõik ühendused on loodud täis-reserveeritutena, et tagada teenuse katkematu toimimine.

Levira Meediavõrgu detailsema ingliskeelse kirjelduse ning võrgu skeemi leiate siit.