Kronoloogia

1924

 • 11. mail esimene ringhäälingu katsesaade Haapsalu rannaraadiojaamas. 1.novembril asutatakse osaühisus “Raadio-Ringhääling”

1926

 • 18.detsembril regulaarse ringhäälingu algus Kopli raadiojaamast

1934

 • Ringhääling riigistatakse, alustab Riigi Ringhääling

1937

 • Türi raadiojaam alustab tööd

1941

 • Kõik kolm kesklaine saatejaama (Tallinn, Tartu, Türi ) hävitatakse
 • 1941-1944 Landessender Reval

1945

 • Raudteevagunitel paiknev raadiojaam, algul Võrus, pärast Tallinnas

1947

 • 1947-1949 Laitse raadiojaama ehitus

1955

 • Saatejaamade haldamiseks luuakse Eesti Vabariiklik Raadiokeskus
 • 19. juulil televisioonilevi algus Tallinnas selleks püstitatud 180 m mastist

1956

 • Esimesed ULL SM saatjad Tallinnas

1957

 • Raadioreleeliin Leningrad-Riia, mille vahejaamade juurde ehitatakse Kohtla-Järve ja Tartu raadio- ja TV-saatejaamad

1963

 • 1963-1965 Pärnu ja Orissaare raadio- ja TV-saatejaamade ehitus

1967

 • Eesti Raadio alustab teise eestikeelse raadioprogrammi ” Vikerraadio” edastamist ultralühilainel ja EV Raadiokeskuse laboratooriumis valmistatud kesklainesaatja abil luuakse kesklaine sünkroonvõrk

1968

 • 1968-1997 Võru saatejaama tegevus

1970

 • 1970-1997 Haage saatejaama tegevus

1974

 • Eestis võetakse kasutusele värvitelevisiooni SECAM-süsteem

1975

 • 1975-1980 Tallinna Teletorni ehitus

1979

 • 20. detsembril alustatakse TV-programmide edastamist valmivast uuest Tallinna Teletornist. Esimese programmina läheb eetrisse Kesktelevisiooni 1. programm

1984

 • Alustab tööd Kohtla-Järve uus 247 m mastiga raadio- ja TV-saatejaam

1987

 • Valmib Koeru 349 m mastiga raadio- ja TV-saatejaama projekt

1988

 • Valgjärve 347 m mastiga raadio- ja TV-saatejaam alustab tööd, asendamaks Tartu jaama
 • Moodustatakse Eesti Raadio ja Televisiooni Saatekeskus – 580 töötajaga tootmiskoondis

1991

 • Ringhäälingu Saatekeskus arvatakse allettevõttena riigiettevõtte “Eesti Telekommunikatsioonid” koosseisu
 • Esimene 87,5-108 MHz laineala (FM) raadiosaatja Tallinna Teletornis

1992

 • Suurim arv kesklainesaatjaid Eestis – 17
 • Eesti Raadio hakkab väljastama nelja programmi
 • Venemaa raadio programmide edastamine Eestis lõpetatakse

1993

 • Võetakse vastu Ringhäälinguseadus.
 • Ringhäälingu Saatekeskuse varad tuleks osaliselt anda Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kaasomandisse. ER ja ETV keelduvad neid vastu võtmast

1994

 • Venemaa teleprogrammide edastamine Eesti saatevõrgus lõpetatakse
 • Alustavad tegevust eratelekanalid.  Sageduskanalite ümberjagamine Kultuuriministeeriumi poolt vallandab nn telesõja
 • 20. mail toimub Teletornis avarii, kui Tipp-TV antenni paigaldus helikopteri abil ebaõnnestub. LenAiri helikopteri meeskond ei suuda antenni masti konstruktsioonide külge fikseerida ning antenn kukub alla. Vigastada saab osa 21. korruse restorani katusest, antenn puruneb täielikult. Kahju kokku ca 1,5 miljonit krooni
 • Ringhäälingu Saatekeskus alustab Eesti Raadio 87,5-108 MHz saatevõrgu ehitamist. Eesti Raadio hakkab loobuma kesklainesaatjate kasutamisest
 • Teede- ja sideministri määrusega kinnitab alates 01.01.1995 Ringhäälingu Saatekeskuse tariifid Ringhäälingunõukogu. Kord kehtib 8 kuud

1995

 • Koeru saatejaam alustab tööd
 • Eratelejaam Tipp-TV alustab tegevust

1996

 • Teede- ja sideminister kinnitab ERSK AS põhikirja. ERSK AS nõukogu alustab tegevust. Koostatakse ERSK AS äriplaan
 • Tipp-TV lõpetab maksujõuetuse tõttu tegevuse

1997

 • Alustab uus eratelejaam TV1
 • Klüstronsaatja Tallinna Teletornis (TV3) asendatakse kaasaegse 20 kW pooljuhtsaatjaga

1998

 • Eesti Raadio lõpetab välislevi lühilainel ja kogu levi kesklainel. Eesti Raadio programmide vastuvõtt on võimalik kogu Eestis ultralühilaine sagedustel, peamiselt 87,5-108 MHz alas, ja internetis
 • Rekonstrueeritakse Pärnu RTJ mast, paigaldatakse saateantenn, mis võimaldab detsimeeterlainel koos edastada nelja teleprogrammi. Pärnus paigaldatakse ETV programmi üleviimiseks 4. sageduskanalilt 26. kanalile 20 kW saatja

1999

 • Pärnu RTJ rekonstrueerimise käigus paigaldatakse veel kaks 20 kW DM-lainesaatjat (Kanal2, TV3). Meeterlaine telesaatjate töö Pärnus lõpetatakse. Kohtla-Nõmmel vahetatakse kaks võimsat TV-saatjat pooljuhtsaatjate vastu (ETV ja TV3)
 • Kaasajastatakse praktiliselt kogu väikese võimsusega TV-saatjate park. Üldkokku rakendatakse tööle 23 uut telesaatjat
 • Seoses Eesti telejaamade üleminekuga värvitelevisiooni PAL-süsteemile rekonstrueeritakse ka 7 võimsat telesaatjat, mida välja ei vahetatud. Pannakse tööle 7 uut raadioringhäälingusaatjat
 • Tallinna Teletorni paigaldatakse katsesaadete organiseerimiseks 2000. aastal digitaalse heliringhäälingu DAB (Digital Audio Broadcasting) saatja
 • Investeeringute maht ulatub 32,2 miljoni kroonini

2000

 • Télédiffusion de France S.A. (TDF) omandab erastamise käigus 49% ERSK ASi aktsiatest
 • Märtsis alustab Tallinna Teletornis tööd DAB (Digital Audio Broadcasting) testsaatja, mis edastab nelja Eesti Raadio programmi
 • Oluliselt uuendatakse raadioringhäälingu saatevõrke. Peaaegu täielikult (va. kaks Eesti Raadio saatjat Valgjärvel) lõpetatakse saadete edastamine 70 MHz diapasoonis, minnes üle 100 MHz sagedusdiapasoonile
 • Keskmine töötajate arv 130

2001

 • Aprillis kolib ettevõtte administratsioon ja osa tehnilisi teenistusi värskelt renoveeritud hoonetesse ettevõttele kuuluval kinnistul Kristiina 15 Tallinnas
 • Asendatakse 22 aastat töös olnud TV saatjad Tallinnas (ETV ja Kanal2), 36 aastat töös olnud ETV saatja Orissaares ning Kanal2 vana saatja Valgjärvel. Välja vahetatakse detsimeeter-laineala antennid Tallinnas (TV3), Valgjärvel (Kanal2, TV3) ja Koerus (ETV, TV3)
 • Suurte võlgnevuste tõttu lõpetatakse oktoobris TV1 programmi edastamine. TV1 kaubamärgi all tegutsev Eesti Sõltumatu Televisioon pankrotistub
 • Keskmine töötajate arv 118

2002

 • Jätkatakse analoogvõrkude moderniseerimist. Vahetatakse saateantennid Tallinnas, Orissaares ja Kohtla-Nõmmel. Vanad ETV saatjad Valgjärvel ja Koerus asendatakse uutega. Tööd alustab Kanal2 saatja Koerus ning Orissaare saatja asendatakse võimsamaga. Paigaldatakse viimased NICAM-kooderid, mille tulemusena on kõik kolm televõrku eetris stereoheliga
 • Juurutatakse kõigi saatevõrkude distantsmonitooringu ja -juhtimise süsteem
 • Alustatakse ettevalmistusi DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) esitlusplatvormi loomiseks Tallinnas
 • Keskmine töötajate arv väheneb 95-ni

2003

 • Analoog-TV ja raadiovõrkude uuendamine jõuab lõppjärku. Sisuliselt on moderniseeritud kõik üleriigilised tele- ja raadiovõrgud
 • 23. detsembril avab majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen pidulikult maapealse leviga digitaaltelevisiooni (DTT) edastuskeskkonna. Pidulik lindi läbilõikamine kantakse üle ka otse-eetris ja see onesimene digitaaltelevisiooni saade Eestis. DTT leviala katab territooriumi ligikaudu 70 km raadiuses Tallinnast
 • Alates novembrist asub ettevõtte uue juhatuse esimehena ametisse Mart Einpalu, kes vahetab välja ettevõtte kauaaegse juhi, kokku ligi 50 aastat ettevõttes töötanud Rein Ruudi
 • Töötajate arv väheneb aasta lõpuks 82-ni

2004

 • Kasutusele võetakse kaubamärk Levira ning otsustatakse muuta ka ettevõtte ärinime. Tallinna Linnakohtu registriosakond teeb 19. mail 2004. aastal kande Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS ärinime muutmise kohta aktsiaseltsiks Levira
 • 7. mail kell 21.00 kõlab eesti keel esmakordselt digitaaltelevisiooni eetris. Esimese programmina läheb eetrisse Eesti Televisiooni uudistesaade Aktuaalne Kaamera
 • Eesti Raadio lõpetab Valgjärvel Klassikaraadio programmi edastamise 70 MHz diapasoonis, seega jäab Eestisse tööle veel vaid üks 70 MHz diapasoonis töötav raadiosaatja (Raadio 4 Valgjärvel)
 • 11. mail möödub 80 aastat päevast, mil esmakordselt kõlas raadioeetris eesti keel. Esimene katsesaade toimus Haapsalus 11. mail 1924
 • 20. septembril allkirjastavad CiTV ja AS Levira koostöölepingu, mille kohaselt kasutatakse Levira poolt opereeritavat digitaal-TV keskkonda CiTV programmi edastamiseks kaabel-TV võrkudesse kuni 100 kilomeetri raadiuses Tallinnast
 • Levira alustab masti- ja teiste välitööde tegemist Soomes
 • Käive kasvab 74 miljoni kroonini
 • Töötajaid on ettevõttes aasta lõpu seisuga 78

2005

 • 1. veebruarist lõpetatakse Eesti Televisiooni programmi edastamine digitaaltelevisiooni vahendusel, kuna ETV eelarvesse selleks vahendeid ei eraldatud
 • Aprillis lõpetatakse viis aastat kestnud digiraadio DAB katsesaated Tallinnas
 • Levira alustab teenuste osutamist satelliitside- (SNG) ülekandebussiga
 • 24.- 25. augustil toimub rekonstrueeritud ja taasavatud Tallinna Teletorni konverentsikeskuses Teletorni 25. aasta juubelile pühendatud Rahvusvaheline Digitaalringhäälingu Konverents, mida külastab üle 130 delegaadi 19 riigist üle kogu Euroopa.
 • 15. septembril kolib Levira peakontor Kristiina 15 aadressilt Tallinna Teletorni
 • Detsembris alustab Levira WiMAX traadita Internetiteenuste osutamist. Esimesena käivitatakse WiMAXi tugijaam Tartus

2006

 • Suvel eraldatakse Levirale sagedused kolme üleriigilise maapealse digi-TV võrgu rajamiseks ning Levira kohustub kolm võrku välja ehitama hiljemalt 2008. aasta lõpuks. Ühtlasi kinnitatakse analoogtelevisiooniedastuse lõpetamise kuupäevaks Eestis 1. veebruar 2012
 • Septembris moodustavad Levira ja Starman ühisettevõtte Eesti Digitaaltelevisiooni AS eesmärgiga osutada maapealse digi-TV võrgu vahendusel tasulise televisiooni teenuseid
 • 26. oktoobril omistab Bureau Veritas Levirale ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi
 • 15. detsembril käivitub ZUUMtv nime all maapealse leviga digi-TV kommertsteenus, mis on esimene ainult MPEG-4 AVC videokompresserrimistehnoloogiat kasutav maapelse leviga digi-TV võrk maailmas. ZUUMtv paketis edastatakse 18 teleprogrammi kahes võrgus. Käivitamise ajal edastatakse teenust Tallinna ja Valgjärve mastidest ning teenust on võimalik vastu võtta ca 60%-l Eesti elanikest
 • Levira käive on kasvanud 91 miljoni kroonini. Töötajate arv aasta lõpu seisuga on 63
 • Levira SNG teenuste hoogne kasv. Klientide arvu hoogne kasv ja geograafia laienemine. Teist hooaega osaleb Levira SNG kõikide Skandinaavias toimunud suusatamise MK-etappide telepildi jõudmises kogu maailma teleekraanidele

2007

 • Aprillis taasliitub maapealse digi-TV platvormiga ETV, mis on esimene tasuta vastuvõetav (Free-to-air) telekanal DTT-s. Kevad-suvi – DTT leviala jätkuv laienemine. Käivituvad saatejaamad Pärnus, Koerus, Kohtla-Nõmmel, Haapsalus, Orissaares. Suve lõpuks elab DTT levialas juba üle 90% Eestimaa elanikest
 • Augustis käivitab Levira testprojektina HD-formaadis teleprogrammide edastamise maapealse digi-TV vahendusel Tallinnas ja Valgjärvel
 • Augustis võtab Levira koostöös Finnsat Broadcast Systems OÜ-ga kasutusse uhiuue HD SNG bussi, mis lisaks tavaresolutsioonile suudab edastada ka kõrgresolutsiooniga pilti
 • 23.-24. augustil toimub Levira II Rahvusvaheline Digitaalringhäälingu Konverents ja näitus, millest võtab osa üle 230 delegaadi 28 riigist üle maailma
 • Septembris kuulutab Sideamet Levira märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks ringhäälingu edastamise turul
 • Põhja-Eesti Päästekeskus teeb Levirale ettekirjutuse, mille kohaselt suletakse külastajatele Teletorni 21. korruse vaateplatvormi ning seal asuv restoran. Vaateplatvormi ja restorani taasavamine eeldab olemasolevate, projektijärgsete evakuatsiooniteede märkimisväärset ümberehitust ning 100 miljoni krooni suurusjärku ulatuvaid investeeringuid
 • 1. septembril käivitab Levira täisautomaatse programmiväljastuskeskuse, mis võimaldab osutada programmiväljastusteenust samaaegselt paljudele telekanalitele. Esimese programmina läheb eetrisse Skandinaavia turule mõeldud kõrgeraldusega Silver HD programm. 2007. aasta lõpuks väljastab Levira programmiväljastuskeskus juba kolme teleprogrammi
 • Oktoobris lõpetatakse Teletorni gaaskustutussüsteemi renoveerimine. Selle käigus asendatakse keskkonnaohtlik gaas haloon tänapäevase ja keskkonnale ohutu alternatiiviga. Renoveerimist aitab kaasfinantseerida Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Oktoobris väljastab kultuuriminister kolm uut ringhäälinguluba digilevi telekanalitele Kalev Sport, TV6 ja Kanal11, mis peavad olema digieetris hiljemalt 31. märtsil 2008
 • Novembriks lõpetatakse uue diiselgeneraatori paigaldamine Tallinna Teletorni, ühtlasi on nüüd kõikides Levira peajaamades paigaldatud elektrigeneraatorid. See võimaldab tagada sisuliselt katkematu elektritoite kõikidele saatjatele ja süsteemidele
 • Novembris käivitab Levira kolmanda üleriigilise digilevi võrgu. Kokku on aasta lõpuks käigus kolm digilevi võrku, igaühes 11 saatejaama. Tänu sellele on teenuse kättesaadavus tagatud 90% Eesti territooriumist ja 95% Eesti elanikest
 • 27. novembril lisandub digilevisse uus tasuta vastuvõetav telekanal Kalev Sport. Aasta lõpu seisuga on eetris kolm üleriigilist digilevi võrku, milles edastatakse kahte tasuta ja 21 tasulist programmi, lisaks levivad Tallinna ja Valgjärve saatejaamadest kaks HD-kanalit
 • Jõululaupäeval teostab Levira HD SNG esimese HD-ülekande Rovaniemist, vahendades otseülekandes Jaapani telekanali NHK 6-tunnist jõulusaadet
 • Detsembris jõuab Tallinnasse Baltikumi esimene HD-võimalusega televisiooni välitootmisbuss (OB). Lisaks SNG-teenustele alustab Levira ka OB teenuste osutamist Eesti ja Baltikumi kõige moodsama välitootmisbussiga
 • 17. detsembril alustab Levira programmiväljastuses teine telekanal – Kanal 23, mis levib Soome digilevis PlusTV programmipaketis

2008

 • 25. jaanuaril käivitub uus eestimaine telekanal Neljas, mis levib kõikides Starmani kaabel-TV võrkudes ning digilevis ZUUMtv paketis. Neljandat väljastatakse Levira programmiväljastuskeskusest
 • 24. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 90 aastapäeva pidulik kontsert ja Presidendi vastuvõtt jõuavad Eesti televaatajateni Levira uue välitootmisbussi vahendusel
 • 24. märtsil alustab digilevis uue eestikeelse tasuta vastuvõetava kanalina TV6. Levira programmiväljastuskeskusest läheb eetrisse juba kokku 4 telekanalit
 • 27. märtsil alustavad digilevis Kanal2 ja uhiuus telekanal Kanal11
 • 31. märtsil algab Eestis analoogtelevisiooni väljalülitamise protsess. Ruhnu saarest saab esimene ainult digitaalne piirkond kogu nn. uues Euroopas
 • 31. märtsil lõppenud 2007/2008 majandusaasta netokäive on 155 mln krooni ja ärikasum 49 mln krooni. Ettevõtte omakapital seisuga 31.03.2008 moodustab 239 mln krooni. Leviras töötab 75 inimest
 • Mais käivitavad Levira ja EMT DVB-H tehnoloogial põhineva mobiiltelevisiooni teenuse pilootprojekti. Projekti raames on teenus kättesaadav kõigile EMT klientidele Tallinna piirkonnas
 • 25. mail Moskvas toimunud UEFA Meistrite Liiga finaal jõuab SKY Italia televaatajateni Levira SNG vahendusel
 • Suvel jõuab Levira uus HD SNG Jaapani riigitelevisiooni NHK tellimusel ära käia Kreekas ja Rumeenias
 • Juulis müüb Levira oma 34% osaluse ZUUMtv nime all tasulist digilevi teenust osutavas ettevõttes ning Starmanist saab Eesti Digitaaltelevisiooni ASi ainuomanik
 • 7. augustil käivitatakse uhiuued digilevi saatejaamad Saaremaal Sauveres, kust edastatakse kõigi kolme digilevi võrgu kanaleid, ning Hiiumaal Männamaal kust edastatakse MUX-1 programme. Pärast täiendava abisaatja paigaldamist Sõrvesse 21. augustil on digileviga kaetud kõik Eesti saared
 • 1. oktoobril kell 17.00 käivitub Levira programmiväljastusest järjekordne uus telekanal Silver Baltic
 • 11. ja 15. oktoobril korraldab Levira SportFive’i tellimusel ja ETV kaasabil FIFA jalgpalli MMi Eesti-Hispaania ning Eesti-Türgi kvalifikatsioonimängude teletootmise 

2009

 • Mais käivitab Levira Eesti digitaaltelevisioonivõrgus Eurovisiooni lauluvõistluse nädalaks koostöös DTTga ajutise HD-kanali
 • Juunis alustab Levira kolme FOXi kanali lokaliseerimist Balti turu jaoks
 • 27.-28. augustil toimub Tallinna Teletorni konverentsikeskuses Levira III Rahvusvaheline Digitaalringhäälingu Konverents. Kahepäevasele konverentsile koguneb üle 200 ringhäälinguvaldkonna arvamusliidri ja spetsialisti kõikjalt Euroopast

2010

 • Märtsis alustab Levira väljastuskeskus telekanalite Star!, Silver ja Showtime edastamist ODMi uuel Lõuna-Aafrika DTH-platvormil
 • Mais ostab Levira Finnsatilt mobiilse satelliitülekannete välitootmisbussi ja saab selle ainuomanikuks
 • Juunis alustab Levira väljastuskeskus telekanali Sony Entertainment Television lokaliseeritud versiooni edastamist
 • 15. juunil algab Tallinna Teletorni rekonstrueerimine
 • 1. juulil 2010 lülitatakse Eestis välja analoogtelevisioonivõrk ja kogu riiki katab digitaaltelevisioonivõrk
 • Septembris alustab Levira väljastuskeskus Nonstop Televisioni kanalite Star!, Silver, Showtime ja TV7 Põhjamaade turu jaoks lokaliseeritud versioonide edastamist

2011

 • Märtsis alustab Levira väljastuskeskus Fox International Channelsi uue kanali Fox Crime Norra edastamist
 • 25.-26. augustil toimub 4. IV Levira konverents “Being Digital”, mida külastab üle 200 valdkonna eksperdi

2012

 • 4. aprillil avatakse külastajatele uuenenud teletorn
 • Augustis valib Levira Ericssoni ja Riedeli täiustama oma digitaalsete satelliitülekannete (DSNG) süsteemi uudse 4:2:2 10-bitise lahenduse ja turuliidrist sisekommunikatsioonisüsteemiga. Sellega saab Levirast Baltimaade esimene ringhäälinguettevõte, kes pakub DSNG-teenuste puhul MPEG-4 AVC videokodeerimist
 • Oktoobris valib Turner Broadcastingu gruppi kuuluv Nonstop Entertainment Levira valmistama ette sisu ettevõtte Netflixi platvormi jaoks
 • Oktoobris valib Turner Broadcasting Levira kui Põhja-Euroopa ühe suurema sõltumatu ringhäälinguteenuste pakkuja oma väljastuskeskusest edastama Cartoon Networki Rootsi jaoks lokaliseeritud versiooni. Tegu on Turneri esimese mujalt tellitud väljastusega
 • Detsembris käivitab Levira prooviprojekti HD-formaadis programmide edastuseks teise põlvkonna digitaaltelevisiooni (DVB-T2) võrgus

2013

 • Jaanuaris sõlmivad Levira ja ERR koostöölepingu, mille eesmärk on alustada ETV põhiprogrammi edastust lisaks tavapärasele ka 1080i HD-formaadis teise põlvkonna digitaaltelevisiooni (DVB-T2) võrgus
 • Jaanuaris avab Levira iseteeninduspõhise serverimajutuskeskuse, kus saab hõlpsalt rentida Linuxi, Solarise ja Windowsi virtuaalservereid või ehitada serveripargi. Teenus on mõeldud eelkõige Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele
 • Veebruaris otsustatavad aktsionärid Levira müüki panna
 • Aprillis töötab Levira teletootmisüksus välja Baltikumis unikaalse teleülekandebussi, mille abil saab toota telepilti ja seda satelliidi kaudu otse-eetrisse edastada
 • Juulis läheb Turner Broadcastingu kanalite Cartoon Network Nordic ja Boomerang Nordic senine ettevõttesisene väljastamine Londonist üle Levira väljastuskeskusesse Tallinnas
 • 22.-23. augustil toimub 5. Levira konverents “Fresh Connections”, mida külastab ligi 200 valdkonna eksperti
 • Septembris alustab levira väljastuskeskusest uus hobusteteemaline kanal Horse1
 • 17. oktoobril läheb Levira rahandusministeeriumi alluvusse

2014

 • Levirast sai RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) liige.
 • Levira ühines interneti pakettliikluse vahendusplatvormiga TLLIX.
 • Valmis ringhäälingu- ja meediateenuste keskkonnariskide maandamiseks täiendav majutusvalmidus 19-räkile teletorni tüvikus.
 • Levira omandas professionaalse platvormi paigalduse ja kasutuselevõtu järel suurepärase valikuga OTT voogedastusvõimekuse, aitamaks telekanalitel jõuda nuti- ja arvutiekraanidele.
 • Meediafailide süvaanalüüsi võimekuse tõstmine programmiväljastuskeskuses Digimetrics Aurora Pro süsteemi hankimise ja käivitamise tulemusena.
 • Kokku 6 Levira inseneri sooritasid edukalt eksami ja said tunnistuse Ericsson Certified Associate (ECA-TV), mis tõendab nende kõrget pädevust lineaarsete televisoonisignaalide käitlemisel.
 • Turneri Skandinaavia kanalite “ingest” teenuse täielik ülevõtmine Londonist koos vajalike liidestamiste, ühildamiste ja lisateenustega, sh programmide segmenteerimine ja metaandmete genereerimine.
 • Uue põlvkonna meediahaldusplatvormi hankimine sisuhalduse ja töövoogude automatiseerimiseks.
 • Levira tegi kättesaadavaks Laulu- ja Tantsupeo ülekannete jälgimise HD resolutsioonis oma DVB-T2 pilootvõrgu MUX7 vahendusel.
 • World Equestrian Games 2014 live-ülekannete vastuvõtmine ja edastamine Horse1 ja Horse1 Extra kanalile, ülekannete salvestamine ja VOD-platvormile kohandamine.
 • Allkirjastati Ericsson TV uue põlvkonna digilevi kodeerimise ja multipleksimise süsteemi vastuvõtuakt 6 kuud kestnud paigaldus ja seadistustööde järel.
 • 28 ZuumTV telekanali kolimine uue digilevi kodeerimise ja multipleksimise süsteemi peale.
 • Käivitati uued MTG ja HIT FM saatejaamad.
 • Programmiväljastuskeskuse kliendiportfell täienes kahe Discovery kanaliga, populaarteadusliku Discovery Estonia ja meelelahutusliku TLC Estoniaga.
 • 22.detsember, kell 13.40 muutus televaatajatele kättesaadavaks „TasutaTV info“ telekanal üle Eesti MUX1 võrgus.
 • 2014. aastal osales Digilevi testides 19 teleriplatvormi erinevatelt tootjatelt.

2015

 • HbbTV käivitamine MUX 1 kanalitel (va TTV ja Kanal2).
 • Vabalevi teleprogrammide kolimine uue digilevi kodeerimise ja multipleksimise süsteemi peale.
 • MTG raadiote Power Hit Radio ja Star FM kõikide saatejaamade opereerimise ülevõtmise lõpetamine.
 • Esimese Levira mehitamata põhisaatejaama teke Pärnu telemasti näol.
 • Programmiväljastuskeskuse kliendiportfell täienes Rootsi kanaliga Axess TV, mille teenindamiseks võeti kasutusele uudne meediahaldus- ja automatiseerimisplatvorm.
 • 10-gigabitise IP-võrgu loomine programmiväljastuskeskuse omasüsteemide vajaduste katteks.
 • Alustati reaalsete tegevustega uue juhtimiskeskuse väljaehitamiseks teletornis.
 • MUX6 digilevi võrgu taaskäivitumine täismahus.
 • Programmiväljastuskeskuse kliendiportfell täienes kahe filmikanaliga, Filmzone ja Filmzone+, mis suudeti käivitada rekordilise ajaga ja mille monitooringuks võeti kasutusele uudne IP-põhine platvorm. Väljastuskeskuse poolt osutatavad SDI-teenused jõudsid rekordilise 31-ni.
 • Vabalevi kanali TV3 edastamine vahetas multipleksi,  MUX1 asemel Mux6-s.
 • ETV ja ETV2 muutusid vastuvõetavaks HD 1080i kvaliteedis DVB-T2 testvõrgu vahendusel.
 • Muutus vabalevi teleprogrammide ETV ja ETV2 sisendsignaal, võimaldades lisada subtiitreid ja helikanaleid.
 • Programmiväljastuskeskuse kliendiportfell täienes populaarteadusliku kanaliga Discovery ID Xtra, mille signaali edastatakse Bulgaaria operaatoritele muuhulgas uudse internetipõhise edastussüsteemi abil
 • Programmiväljastuskeskuse kliendiportfell täienes Turneri lastekanaliga Hoolee, mille signaali edastatakse Aafrika operaatoritele.