Ajalugu

Levira ajalugu on seotud ringhäälingu arenguga Eestis. Aastatel 1997-2004 tegutses ettevõte Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse ASi nime all. Levira kaubamärgi all tegutsetakse 2004. aasta algusest ning 19. mail 2004 registreeriti Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS uueks ärinimeks AS Levira.

Ettevõtte aktsionärid on enamusosalusega (51%) Eesti riik ja vähemusosalusega (49%) Prantsuse telekommunikatsioonikontsern TDF Group. TDFi kaudu on Levira osa Euroopa juhtivast elektroonilise side infrastruktuuri- ja multimeediateenuseid osutavast ettevõtete grupist.

Levira kaubamärgi all ei piirdu ettevõtte tegevus enam ainult ringhäälinguga. Vaatame lootusrikkalt tulevikku – kiirelt areneva digitaalse ringhäälingu ja telekommunikatsiooniga seotud tulevikku. Tehnoloogiline areng ja tihe koostöö partnerite ja klientidega on meie edasise arengu ning tõhustumise peamine tõukejõud. Klientidest on saanud meie strateegilised partnerid.